AB Karl Hedin Emballage har förvärvat Boardic AB med de estniska dotterbolagen Boardic Eesti OÜ och Boardic Property OÜ. Boardic AB blir ett dotterbolag till AB Karl Hedin Emballage och försäljningen drivs vidare under varumärket Boardic. Tillträdet skedde 2 februari 2021.

– Jag är mycket nöjd att det blev Karl Hedin som tog över som ägare till Boardic berättar Per Ekerbring, tidigare huvudägare och grundare till Boardic AB. Det är ett livskraftigt familjeföretag som verkar i och värnar om det lokala, både när det gäller kunder och personal! Jag är övertygad att detta är den absolut bästa nya ägaren för både våra medarbetare och kunder och ger de bästa förutsättningarna för att fortsätta utveckla verksamheten i såväl Sverige som Estland. AB Karl Hedin har de resurser och den offensiva inställning som krävs för att möta morgondagens kundbehov.

– Vi har under de senaste åren haft ett allt närmare samarbete med Boardic och det känns nu helt rätt att ta nästa steg! Synergierna med vår nuvarande verksamhet är många och med förvärvet så breddas vårt erbjudande på marknaden. Vi hälsar alla nya kollegor välkomna och ser fram emot att kunderna testar oss och styrkan i vårt nu ännu bredare koncept och produktutbud, avslutar Oskar Ryno, VD AB Karl Hedin Emballage.

Om AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Vi är stolta över att stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Idag är vi ca 1000 medarbetare och omsatte ca 5 miljarder kronor under 2020. Vi har full kontroll på hela kedjan, från egen skog till sågverk, emballagefabriker och bygghandelsbutiker, eller som vi säger – från planta till planka. Här kan du läsa mer om företaget.

 

Fr v Per Ekerbring, tidigare VD för Boardic AB och Oskar Ryno, VD AB Karl Hedin Emballage.