Boardic AB förvärvar Erikssons Lådfabrik. Boardic AB har från och med 1/1-2015 förvärvat Erikssons Lådfabrik i Kolmården. Verksamheten är flyttad till företagets anläggning i Norrköping. Genom förvärvet får vi mer kunskap kring att bygga stora exportlådor. Vi kommer även att utveckla förpackningstjänster typ sjöpackning i samband med övertagandet.