Kvaliteet ja keskkond.

Sertifitseeritud kvaliteetEt me suudaksime vastata meie klientide ja partnerite ootustele, on meil süstemaatilised protseduurid kvaliteedi ja pideva arenemise tagamiseks. Meie pühendumuse tõestamiseks on meie emafirma Boardic AB sertifitseeritud ISO 9001:2015, rahvusvahelise kvaliteedijuhtimise standardiga alates 2016.

Sertifitseerimine tähendab, et meie juhtimissüsteem, mis sisaldab protsesse ja tööjaotust, vastab ISO standardile. Juhtimissüsteemi täiendatakse pidevalt ning kontrollitakse regulaarselt sisemiste ja väliste auditite näol, kõike seda eesmärgil, et see vastaks keskkonna ootustele ja nõuetele.

Jätkusuutlikkus – algusest lõpuniKas te teadsite, et Rootsis istutatakse rohkem puid, kui raiutakse? Kogu protsess langetamisest, tootmisest ja turustamisest vabastab vähem süsihappegaasi, kui kasvav mets on võimeline tarbima. Kui puittooteid kasutataks rohkem, kui fossiilkütuse abil toodetavaid tooteid, paisataks õhku vähem kasvuhoonegaase.

Kogu Boardicu äri on keskkonnateadlik, seega me panustame jätkusuutlikusse arendusse ja ökoloogilise jalajälje vähendamisse. Meie eesmärk on teha oma igapäevatöös alati parimaid keskkonda säästvaid otsuseid ja parendada keskkonnaalaseid tegevusi, näiteks läbi logistiliste lahenduste arendamise ja jäätmete haldamise.

Me täidame EUTR nõudeid kindlustamaks, et meie toormaterjal ei tuleks illegaalsetelt raietelt, metsamaa vääriselupaikadelt ega metsadest, kus on ohustatud kõrged loodusväärtused. Ühtlasi, osana meie keskkonnaalasest tegevusest, on meie emafirma Boardic AB sertifitseeritud ISO 14001:2015 sertifikaadiga, mis on rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard. Kui teil on küsimusi meie keskkonnaalaste tegevuste kohta, võtke ühendust meie emafirma direktoriga.