Det betyder att de kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och kan spåras hela vägen tillbaka till skogen. Det första steget är våra hardboard-och plywoodskivor som nu fått sin FSC®-certifiering.

Genom certifieringen kan du vara säker på varifrån skivorna kommer eftersom hela kedjan är certifierad, från skogsbruket – till fabriken – till dig som kund. Det handlar inte bara om ursprunget, utan också om arbetssätt och återplantering av skogen. Vårt certifikat kommer inom kort att synas på de certifierade produkterna. Nu fortsätter arbetet så att certifieringen till slut ska omfatta alla produkter som går att certifiera, både i vår svenska och estniska produktion.

En oberoende certifierare kontrollerar att vi klarar alla krav samt har ett fungerande kvalitetssystem för interna rutiner. Certifikatet är tidsbegränsat och följs upp.

Glad sommar!

Det här är FSC®

FSC-certiferade skivor

FSC® är en förkortning av Forest Stewardship Council, en oberoende internationell medlemsorganisation. FSC® verkar för att världens skogar ska brukas på ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt sätt. Organisationen utvecklar regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen och certifieringen bygger på tio grundprinciper. Bl a slår de vakt om hotade djur och växter, markens förmåga att bära skog i framtiden, sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen och urbefolkningars rättigheter.