Behöver du fräsa ut detaljer i plywood eller annat skivmaterial? Vår CNC-maskin i Estland klarar de flesta skivmaterial.