Boardic Chipboard är en helt organisk, porös skiva där träets naturliga lignin binder samman fibrerna. Lim tillförs normalt inte alls. Träråvaran består av spån och flis från sågverksindustrin. Skivan används för emballering, dörrfyllnad samt till anslagstavlor m m. Hel putsad yta. Densitet ca 550 – 750 kg/m3.