Boardic Spacer OSB är ett mellanlägg av OSB (Oriented Strength Board) som är ett beprövat och starkt skivmaterial. Vi märker den gärna med er företags logotyp.