Boardic EasyUp‐Clip är oftast en större plywoodlåda konstruerad för mycket snabb och professionell resning med några plåtclips och bandförsegling. Lådan är utvecklad och praktiskt utprovad under flera år i stora exportflöden.