Boardic EasyUp‐Std är oftast en större plywoodlåda konstruerad för att spikas eller skruvas ihop vid resning. Lådan är utvecklad och praktiskt utprovad under flera år i exportflöden. Ergonomisk montering.