Boardic EasyUp Crate är en trähäck som konstruerats för att låsas med plåtbeslag vid resning. Vi tillverkar häckar efter era ritningar och önskemål i alla storlekar. Crate-konstruktionen tar liten plats när den inte är monterad.