Boardic Woodbox är en traditionellt tillverkad trälåda i sågat eller spontat granvirke som monteras med spik eller skruv. Vi har kompetens att fackmannamässigt tillverka upp till mycket stora trälådor.