Boardic Vacuum Forming är vacuumformad plast för inredning i transportförpackningar. Denna typ av inredning är ofta lämplig för komplicerade former av fixeringar i returflöden där kraven på renhet är hög. För inredningar av vacuumformad plast samarbetar vi sedan många år med en extern partner.