Sedan i höstas har vi arbetat intensivt med alla förberedelser för att bli FSC® /PEFC™-certifierade. Det innebär att de produkter hos oss som blir certifierade kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och kan spåras hela vägen tillbaka till skogen.

Vi räknar med att vara klara med det första steget i vår. Då kommer vårt råmaterial, dvs våra skivor att bli certifierade. Det betyder att du kan vara säker på varifrån våra träprodukter kommer eftersom hela kedjan kommer att vara certifierad, från skogsbruket – till fabriken – till dig som kund. Det handlar inte bara om ursprunget, utan också om arbetssätt och återplantering av skogen. Vårt certifikat kommer att synas på de produkter som ingår i certifieringen. När det första steget är klart, kommer vi att fylla på med produkter efter hand så att certifieringen till slut ska omfatta produkter både i vår svenska och vår estniska produktion.

En oberoende certifierare kontrollerar att vi klarar alla krav samt har ett fungerande kvalitetssystem för interna rutiner. Certifikatet kommer att vara tidsbegränsat och följas upp.

Det här är FSC®

FSC® är en förkortning av Forest Stewardship Council, en oberoende internationell medlemsorganisation. FSC® verkar för att världens skogar ska brukas på ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt sätt. Organisationen utvecklar regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen och certifieringen bygger på tio grundprinciper. Bl a slår de vakt om hotade djur och växter, markens förmåga att bära skog i framtiden, sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen och urbefolkningars rättigheter.

Det här är PEFC™ 

Svenska PEFC™ är den första svenska skogstandarden. Nuvarande standard gäller t o m 2022. PEFC™ garanterar att PEFC™-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, natuvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe. I Sverige garanteras en effektiv kontroll av PEFC™-certifierad skog, entreprenörer och företag genom revision av tredjepartscertifierare som är godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac.

Uppdatering av ISO-certifikaten

Under våren kommer vi också att förnya våra ISO-certifieringar för 9001 och 14001. Mer om det när allt är klart.