Samtliga våra träförpackningar och emballage är godkända för export enligt ISPM15 (SE-E8089) samt IPPC EE – 1822 HT. Kortfattat betyder de att vi garanterar att allt vårt träemballage är behandlat på ett sätt som är internationellt accepterat och fritt från skadedjur. Det handlar om sådana skadegörare som kan hota skogarna, men även träd i stadsparker och privata trädgårdar.

ISPM15 är en internationell standard för att förhindra att allvarliga växtskadegörare sprids med träemballage genom världshandeln, där också IPPC EE (the International Plant Protection Convention) är en av organisationerna som medverkat i överenskommelsen.

ISPM15-IPPC-märkt

För att få märka träemballage med ISPM15-märket måste det tillverkande företaget vara registrerat och ha ett tillstånd genom ett officiellt system som Jordbruksverket ansvarar för. SE-E8089 är Boardics registreringsnummer. Många länder har valt att följa standarden ISPM15.

Genom att besöka olika länders växtskyddsmyndigheters webbplatser kan du ta reda på vilka regler som gäller för det land som du handlar med eller tänker handla med.

Läs mer om ISPM 15-märkningen och vad det innebär här!