Det finns två olika beteckningar för hur fukttålig en plywood är, beroende på det lim som används när de olika skikten limmas i kors, WBP och MR. Det handlar alltså om limmets förmåga och inte om plywoodskivans förmåga att stå emot fukt. Träytan påverkas självklart om den utsätts för mycket fukt.

WBP står för Weather & Boil proof och betyder att limmet är beständigt mot väder och kan kokas utan att tappa sin fästförmåga. Limfogen är mörk. Denna typ av plywood passar bäst för utomhusbruk och vi benämner den även ”Exteriör-limmad”. Exempel på det är Boardic Birch Plywood 2440 BB/BB och 2440 C, Boardic Lauan Plywood, Boardic Pine Plywood BB/X, Boardic Elliotis Pine Plywood och Boardic Spruce Plywood.

Björkplywood

Plywood som utsätts för särskilt stor påverkan av väder och fukt beläggs med film för att hålla bättre, exempelvis Lantbruksplywood och s k Filmfaced plywood samt Slitskyddsplywood.

MR är en annan betäckning som står för Moisture Resistant och betyder att limmet är fukttåligt. Denna typ av plywood benämner vi också ”Interior-limmad”. Limfogen är ljus och denna plywood passar bäst att använda inomhus för dekorativa projekt och där man inte räknar med så stor påverkan av fukt. Exempel på det är Boardic Birch Plywood 1525 BB/BB och 1525 C.

Behöver du en fukttålig plywood? Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den rätta!