Välkommen till Boardic.
Naturligt träemballage från skogen.

När du behöver en speciallösning!

Boardic är ett internationellt förpackningsföretag med trä och plywood som huvudråvara i våra lådor, skivor, mellanlägg, lock och emballage.

Förpackningar och skivor av trä och plywood.

Våra förpackningslösningar optimerar din lagerhållning och logistik samtidigt som du bidrar till en hållbar transportcykel. Boardic är ett internationellt förpackningsföretag med huvudkontor i Sverige och produktion i Norrköping och Estland. Huvudråvaran i våra emballage är trä, plywood och träbaserade skivor.

Här finns en mängd förpackningar och emballage som lådor, svep, pallkragar, häckar, pallar, skivor och lock. Flera av våra förpackningslösningar är utformade för ergonomisk lastning genom att sidorna kan monteras efter hand. Vi gör också speciallösningar för olika typer av transportbehov. Oavsett vart i världen du ska frakta. Fråga oss så ritar och konstruerar vi ett optimalt emballage för just dina produkter.

Trämaterialet har många positiva egenskaper och ger förhållandevis lätta, stapelbara förpackningar, som går utmärkt att återvinna eller använda för utvinning av energi.