Vår estniska fabrik har i konkurrens med andra företag blivit uttagen att delta i ett s k Family Friendly Employers Program. Ett program som stöds av European Social Fund och ska leda till en bättre framtid för Estland. Programmet pågår i ett och ett halvt till tre år och om de klarar alla stegen får företaget slutligen en utmärkelse i brons, silver eller guld, beroende på hur väl de lyckats som familjevänlig arbetsgivare. Syftet med det nationella programmet är att skapa fokus kring en familjevänlig kultur och öka medvetenheten hos de estniska arbetsgivarna om hur viktigt det är.

Foto Ann Vaida

Alla företagen som ingår i programmet. Foto: Ann Vaida.

Programmet är indelat i flera steg och företaget får guidning i hur de kan skapa en arbetsmiljö som är familjevänlig. Boardic Eestis VD Madis Tago har tillsammans med en konsult gjort en aktivitetsplan som handlar om vad som ska förändras och när.

– Jag hade en lista på mer än 150 olika åtgärder, berättar Madis Tago. Flera av dem hade vi redan genomfört, men av dem vi inte hade gjort behövde jag välja vilka vi skulle satsa på. Det blev totalt 18 åtgärder och de flesta ska vara genomförda innan slutet av 2018. Några av dem har vi redan genomfört. Exempelvis har vi minskat antalet karensdagar vid sjukdom från fyra till två. Att skapa företagsevent där våra medarbetares familjer är inbjudna är också sådant vi redan har börjat med. Andra åtgärder handlar om friskvård, som exempelvis att erbjuda träningsmöjligheter, massage m m, men också om introduktionsprogram, internt nyhetsbrev, stressförebyggande åtgärder och mycket annat. Det finns alltid plats för förbättringar.

”Family friendly employer – status in progress” 

Family friendly employer – status in progress