Välkommen till ett
modernt förpackningsföretag.

Vårt företag startade 1995. Idag levererar vi ett brett och anpassat förpackningssortiment av träbaserade kvalitetsskivor från hela världen. Vi köper inhemska råvaror, importerar, lagerför och förädlar samt distribuerar träförpackningar och skivor i Sverige och över hela Europa.

Med vår kompetens och branscherfarenhet strävar vi alltid efter att erbjuda bästa service och professionalitet i kontakten med dig som kund. Vi ser till att träbaserade skivor och förpackningar av rätt kvalitet används på rätt sätt och levereras till rätt plats, till minsta möjliga kostnad och miljöslitage.

Vår historia

Vår historia började med träbaserade skivor till förpackningsföretag och vi såg snart utvecklingsmöjligheten att skapa egna förpackningar och logistiklösningar för transport av gods. Med åren har vi byggt upp värdefulla inköpskontakter över hela världen och vår råvara kommer från skog som uppfyller EUTRs krav på skogsbruk.

Vi har utvecklat en gedigen kunskap när det gäller transport, logistik och konstruktion av förpackningar för de flesta ändamål. Vi är experter på de olika skivornas egenskaper och har skapat flera innovationer på området. Det har lett till fler kunder och nya smidiga förpackningslösningar.

För muspekaren över årtalen 

199520012002200320042005

2006200720102011201420162017

Våra bolag

Boardic AB Norrköping

Boardic AB:s verksamhet är import och förädling av träbaserade transportförpackningar. Företaget grundades år 1995 under namnet Lamiflex Board AB.

Det stora inköps- och transportnät vi har byggt upp genom åren sträcker sig över hela världen och kommer dig till nytta som kund. I våra egna effektiva produktions- och förädlingsanläggningar, utvecklas och förädlas förpackningarna för att svara mot de vitt skilda behov och krav som våra kunder ställer. Vår sälj- och serviceorganisation finns i Norrköping där vi också disponerar 5000 m2 produktions- och lageryta i alldeles intill Norrköpings hamn.

Boardic Eesti OÜ

Vårt helägda dotterbolag Boardic Eesti OÜ startades 1995 och är idag en modern emballage- fabrik med produktion av träbaserat skivmaterial. Anläggningsytan är cirka 5000 m2.

I maskinparken ingår bland annat en förstklassig skäftskarvningsmaskin för plywood, OSB och hardboard samt tre formatsågar för konfektionering av skivor. Vi arbetar också med cnc-maskiner för att tillverka kabeltrummor, möbeldetaljer och andra produkter efter kundens önskemål. Här finns också en rondellbandsåg som klarar alla runda former, med eller utan centrumhål, en infärgningsmaskin och putsmaskiner liksom annan ytbehandling samt alla typer av kantfasning. Bolaget har nyligen investerat i en helt ny maskinlinje för tillverkning av Boardic E-box samt utrustning för printinng av logotyper och övrig märkning på förpackningarna.