Boardic Hardboard är en helt organisk träfiberskiva som är tillverkad av spån och flis från sågverksindustrin. Förr kallades den masonit. Då träets naturliga lignin binder samman fibrerna behövs inget lim. Hel putsad yta.
Hardboard = Träfiberskiva med god hållfasthet och med hög densitet 800-1050 kg/m3.